Informacije o obradi osobnih podataka

Primjenjivo od 25. svibnja 2018

Ova izjava o zaštiti privatnosti podataka opisuje način na koji prikupljamo i koristimo informacije koje mogu uključivati i osobne podatke koje nam pružite osobno, poštom ili putem naše web stranice. Ova izjava također definira kako postupamo s vašim osobnim podacima i kako ih možete pristupiti i mijenjati.

Kontrolor

ADRIATIC TOURIST RESORTS d.o.o., Jurišićeva 2A, 10000 Zagreb, 080734351, Trgovački sud u Zagrebu, ID kompanije (OIB): 00594096464

Kontakt osoba (službenik za zaštitu podataka)

dpo@atr.hr

Definicija obrade osobnih podataka

Obrada osobnih podataka znači svaku operaciju ili skup operacija koje kontrolor, obrađivač ili ovlaštena treća strana sustavno obavlja na osobnim podacima subjekta podataka; uglavnom uključuju prikupljanje, bilježenje, stavljanje na raspolaganje, prilagodbu ili izmjenu, dohvaćanje, korištenje, objavljivanje prijenosom, širenjem, pohranjivanjem, razmjenom ili kombinacijom, blokiranjem i uništavanjem osobnih podataka klijenata.

Načela koja se odnose na obradu osobnih podataka

Prilikom obrade osobnih podataka subjekata podataka, kontrolor će, u najvećoj mogućoj mjeri, poštivati i pridržavati se najviše standarde zaštite osobnih podataka, a posebno poštivati sljedeća načela:

 • osobni podaci obrađuju se u skladu s važećim zakonodavstvom (naime sa Zakonom br. 18/2018 o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom EU o zaštiti podataka), ispravno i transparentno;
 • pri obradi osobnih podataka kontrolor osigurava zaštitu prava subjekata podataka i u potpunosti ih poštuje;
 • osobni podaci se uvijek obrađuju za jasno i razumljivo određenu svrhu određenim sredstvima i na određen način;
 • prikupljaju se samo takvi osobni podaci čija obrada ispunjava određene svrhe (tj. odgovarajući, relevantni i potrebni u odnosu na te svrhe);
 • osobni podaci pohranjuju se samo u razdoblju koje je potrebno u odnosu na svrhu za koju se obrađuju.

Vrste prikupljenih osobnih podataka

Uvijek možete odabrati koje osobne podatke želite podijeliti s nama. Ako odlučite da ne podijelite određene podatke s nama, prihvatit ćemo vašu odluku, ali imajte na umu da to može utjecati na kvalitetu informacija koje ćemo vam pružiti. To se, međutim, ne primjenjuje ako je potrebno obraditi određenu vrstu osobnih podataka kako bi se ispunile zakonske obveze.

Osobni podaci koje prikupljamo uključuju: ime, prezime, broj telefona, adresu e-pošte.

Automatski prikupljeni osobni podaci i treće strane

Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje kvalitete usluga koje pružamo. Kolačići su male tekstualne datoteke koje sadrže specifične informacije koje kontrolor koristi za identifikaciju računala subjekta podataka prilikom komuniciranja s kontrolorom.

Kolačići se pohranjuju putem web-preglednika na tvrdom disku računala subjekta podataka. Kolačići se uvijek pohranjuju s pristankom subjekta podataka; kolačiće možete onemogućiti kasnije u postavkama web-preglednika.

Davatelji usluga koji koriste kolačiće obvezani su ugovorom o povjerljivosti koji je također važeći u cijeloj EU te im je zabranjeno korištenje vaših osobnih podataka u vlastite svrhe ili u druge svrhe.

Kako ćemo dobiti vaše osobne podatke

Komunikacija e-poštom

Pretplate na newsletter

Registracije e-trgovine

Pravna osnova i svrha obrade

Primjenjive pravne osnove:

 1. Kako bi se ispunile zakonske obveze:
 • pruženi osobni podaci mogu se u nekim slučajevima koristiti u pripremi predugovornih odnosa ili za primjenu odredbi i uvjeta ugovora (npr. sporazum o donaciji, sporazum o suradnji itd.); ili
 • kako bi se udovoljilo zahtjevima tijela za provedbu zakona, ako to zakon zahtijeva.
 1. Kako bi ispunili legitimne interese:
 • kao što je pružanje odgovarajućih web stranica, e-pošte i sadržaja biltena, ili za poboljšanje i promoviranje naših proizvoda, usluga i sadržaja web stranice;
 • upravne svrhe.

Prilikom korištenja vaših osobnih podataka u ostvarivanju naših legitimnih interesa, uvijek dajemo prednost vašim pravima i interesima u odnosu na naša prava i interese.

Ako to zahtijevaju važeći zakoni, tražit ćemo od vas da date svoj pristanak za obradu vaših osobnih podataka. Svoju suglasnost možete povući u bilo kojem trenutku putem e-pošte upućene službeniku za zaštitu podataka.

Nadalje, koristimo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • slanje vijesti o promotivnim kampanjama
 • slanje vijesti i ažuriranja o našim aktivnostima
 • odgovaranje na postavljena pitanja, na primjer, putem obrasca za kontakt na odgovarajućoj web stranici;
 • poboljšanje korisničkog iskustva na našoj web stranici. Osobne podatke koristimo za ankete i analize koje može obaviti treća strana u naše ime. Rezultate takvih istraživanja, u anonimnom i zbirnom obliku, možemo dijeliti ili objaviti trećim stranama. Također koristimo vaše osobne podatke u analitičke svrhe i poboljšavamo naše usluge, korisničko iskustvo, funkcionalnost i kvalitetu naših online usluga. Ako koristimo automatizirana sredstva za obradu osobnih podataka koji mogu imati pravni ili značajan učinak na vas, mi ćemo provesti odgovarajuće mjere za zaštitu vaših prava i sloboda;
 • prikazivanje relevantnih oglasa na temelju analize vašeg ponašanja na našoj web stranici.

Međunarodni prijenos osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo putem usluge MailChimp koja služi za administraciju i isporuku elektroničke komunikacije na adrese e-pošte. Ovom uslugom upravlja Rocket Science Group, LLC, registrirano sjedište na Ponce de Leon Avenue NE 675, Suite 5000, Atlanta, Gruzija 30308, Sjedinjene Američke Države.
SAD su uključene u popis trećih zemalja koje, prema Evropskoj komisiji, osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

Pohranjivanje osobnih podataka

Tamo gdje se vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izvršavanja ugovora, kontrolor je po zakonu obvezan obrađivati te podatke za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, obično za razdoblje od pet godina, osim ako važeći propisi ne određuju dulje razdoblje.

U drugim slučajevima, pohranit ćemo vaše osobne podatke sve dok ne povučete svoj pristanak i/ili na razdoblje od dvije godine i/ili duže vrijeme koje može biti potrebno za pružanje usluga, u skladu s važećim propisima i ili riješiti sporove s bilo kojom strankom.

Vaša prava

Želimo da imate potpunu kontrolu nad korištenjem vaših podataka. Imate sljedeća prava:

Pravo na pristup osobnim podacima: imate pravo zatražiti potvrdu da li se vaši osobni podaci zapravo obrađuju, a ako se obrađuju, imate pravo pristupa osobnim podacima i navedenim informacijama. U tom slučaju, kontrolor će subjektu podataka dostaviti kopiju obrađenih osobnih podataka.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”): imate pravo zahtijevati od kontrolora da bez nepotrebnog odgađanja izbriše vaše osobne podatke ako se primjenjuje jedan od razloga navedenih u važećem propisu, osobito ako klijent povuče svoj pristanak obrade osobnih podataka. Međutim, u određenim slučajevima kontrolor nije obvezan i ovlašten ispuniti takav zahtjev, osobito ako je obrada osobnih podataka nužna za ispunjavanje zakonske obveze.

Pravo na ograničenje obrade: imate pravo zatražiti od kontrolora da ograniči obradu vaših osobnih podataka ako se primjenjuje jedan od razloga navedenih u važećem propisu; npr. zbog netočnosti obrađenih osobnih podataka ili ako je njihova obrada nezakonita.

Pravo na prenosivost podataka: Ako ste dali svoje osobne podatke kontroloru, obrada takvih osobnih podataka temelji se na vašoj suglasnosti ili se provodi u svrhu ugovora i izvršava se automatskim sredstvima, imate pravo dobiti takve osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom kontroloru.  Također možete zatražiti od kontrolora da osobne podatke izravno proslijedi drugom kontroloru.

Pravo na ispravak: imate pravo zahtijevati od kontrolora da bez nepotrebnog odgađanja ispravi bilo kakve netočne osobne podatke koje kontrolor obrađuje o vama. Imate također pravo na popunjavanje vaših nepotpunih osobnih podataka, uključujući i pružanje dodatne izjave.

Pravo na prigovor i povlačenje pristanka za obradu osobnih podataka: ako se vaši osobni podaci obrađuju na temelju vašeg pristanka, imate pravo povući takvu suglasnost u bilo koje vrijeme u skladu s važećim propisima.

Pravo na žalbu: Ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši primjenjive propise, posebice pravilnik GDPR, možete podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka Hrvatska putem njihove web-stranice Agencija za zaštitu osobnih podataka / Croatian Personal Data Protection Agency – https://azop.hr

Pitanja i pritužbe

Ako imate bilo kakvih pitanja ili sumnji u vezi s obradom vaših osobnih podataka ili ako želite iskoristiti bilo koje pravo koje proizlazi iz ove izjave o zaštiti podataka, možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka navedenog u ovoj izjavi. Također možete poslati svoje upite i pritužbe Uredu za zaštitu osobnih podataka Agencija za zaštitu osobnih podataka / Croatian Personal Data Protection Agency – https://azop.hr.

Promjene u ovoj izjavi

Ako želimo napraviti bilo kakve izmjene u ovoj izjavi koje se tiču vas (npr. ako želimo obraditi vaše osobne podatke u svrhe koje nisu gore navedene), obavijestit ćemo vas o svim takvim promjenama prije nego što postanu učinkovite.